ЗА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ

Image

ABI1 | инструмент за оголване
на външната обвивка на кабела

Image

AIS | инструмент за оголване
на външна изолация

Image

AMS 1000V | инструмент
за оголване на външна изолация

Image

AMS MAXI | инструмент за оголване
на външна изолация
за големи (>45 mm) кабели

Image

AMX | универсален инструмент
за отстраняване
на външна изолация на кабели

Image

AMS | инструмент
за оголване
на външна изолация

Image

FSI | инструмент за заголване
на едножилни проводници
с квадратура 2.5 to 10 mm²

Image

FSI 150 | инструмент за зачистване
на силов кабел
за въздушно полагане

Image

MSU | инструмент за оголване
на специална външна изолация
на проводници