ЗАЧИСТВАЩИ ИНСТРУМЕНТИ - КОМПЛЕКТИ

Image

AIS - AIRBAG | пълен комплект инструменти за зачистване на кабели за въздушни възглавници
| 17200

Image

AIS - AIRBAG | малък комплект инструменти за зачистване на проводници за въздушни възглавници
| 17201

Image

AMX - AIRBAG | голям комплект инструменти за зачистване на проводници за въздушни възглавници
| 17210

Image

Комплект зачистващи инструменти
| 1799001

Image

Комплект за зачистване на проводници
| 1799002

Image

Комплект инструменти за оголване на кабел средно напрежение | 1799004

Image

Комплект 1 | инструменти за зачистване на армирани кабели
| 1799005

Image

Комплект 2 | инструменти за зачистване на армирани кабели
| 1799006

Image


Комплект 3 | инструменти за зачистване на армирани кабели
| 1799007

Image

Комплект 4 | инструменти за зачистване на армирани кабели
| 1799008