KOMBITRAK 800

Система за размотаване на кабели за тежки барабани и макари до максимум 800 мм външен Ø. Механичната/въжена спирачка предотвратява движението на намотаният материал ЗА ТЕЖКИ БАРАБАНИ И МАКАРИ

Функционалност

Това ръчно устройство за развиване на макари и барабани позволява издърпването на навивни материали като кабели, въжета, жици и др. Устройството притежава механична/въжена спирачка за контрол, която предотвратява неконтролиран поток на развиваният материал.

  • Без усускване

  • Механизъм за контрол на развиваният материал

  • Лесен монтаж и демонтаж на барабаните

Брошура:

Image
Image