MESSBOI 100 LC LC-MID | устройство за измерване на дължини

Стационарен измервателен уред за навивни материали с максимален диаметър до 100 мм. Автоматично и защитено от подправяне на данни съхранение на всички направени измервания.

ИЗМЕРВАНЕ ДЪЛЖИНИ НА ГОЛЕМИ КАБЕЛИ

Функционалност

Уредът се състои от основно тяло с водещи ролко и измервателно устройство. Сканирането на материала се извършва посредством измервателно колело.

Основно оборудване

  • Корпус, монтиран към уреда за измерване дължината на навивният материал

  • Измервателно колело

  • Комплект входящи и изходящи ролки с регулируема височина и централно регулируема ширина

  • Ротационен импулсен енкодер със свързващ кабел

  • Брояч за предварителна селекция LC MID с интерфейс RS 232 с два безпотенциални електрически контакта за управление функцията за бързо движение на регулируемо задвижване за навиване.

Допълнително оборудване

  • Разпознаване на диаметър

Брошура: