MESSBOI 25 | устройство за измерване на дължини

Стационарен уред за измерване измерване дължината на навивни материали с максимално Ø до 25мм. Убеждава с висока точност, лесен за опериране и нагаждащ се спрямо воденето на кабела

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД

Функционалност

Този уред за измерване на дължини е подходящ за измерване на кабели и почти всички навивни матеериали. Може да се използва като ръчно и стационарно устройство, което позволява широка

  • Брояч с бутон за рестарт

  • Нагажда се спремо навивният материал

  • Алуминиево измервателно колело с вулканизирано покритие

  • Неплъзгаща се ръкохватка

Брошура:

Image
Image