MESSBOI 40 B LC / B LC-MID | устройство за измерване на дължини

Стационарен уред за измерване на навивни матриали с максимално Ø 40мм. Подходящ за измерване на ленвоти кабеели, такива с кръгло сечение, както и шлаух, ртъби, маркучи и въжета

УСТРОЙСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ШИРОК НАБОР ОТ НАВИВНИ МАТЕРИАЛИ

Функционалност

Това устройство за измерване на дължини се използва както за кръгли, така и плоски материали като кабели, въжета, тръби, шлаух и др. Подходящ за висока точност на измерване. За осъществяне на измерването уредът е снабден с ротационен импулсен енкодер. Лентовият модул се адаптира спрямо дебелината на материала.

Основно оборудване

  • Входни и изходни ролки с регулируема ширина

  • Измервателна лента с ръчно регулиране на измервателното колело тип колана

  • Фланец за втори ротационен импулсен енкодер, предвиден в корпуса от неръждаема стомана

  • Брояч за за предварителна селекция LC MID с два безпотенциални електрически контакта за контролиране функцията за бързо движение на регулируемо задвижване на намотката

  • Котрол на скоростта на калибриране посредством светещ индикатор

Допълнително оборудване

  • Стойка за монтаж на пода (регулируема височина 1320-1620мм) или стойка за монтаж на маса

  • Държащо рамо за вход и изход на навивният материал

  • Ръчно застопоряване височината на измервателното колело

Image

Брошура: