SIGNOMAT | машина за печат върху кабели и проводници

Независимо дали се използват близо до железопътни линии, в телекомуникации или захранване, кабелите почти винаги минават под земята. Когато бъдат изкопани години по-късно за обслужване или поддръжка, инженерите искат лесно да идентифицират с какъв кабел боравят. За постоянно идентифициране на етикета, SIGNOMAT отпечатва върху кабелите и проводниците по време на производството, докато са все още топли. Това позволява на машината да синтерова етикета.

Функционалност

Тази система позволява силно устойчив кабелен печат, без да се засягат механичните или електрически свойства на материала. Маркировката е видима, осезаема и абсолютно устойчива на външни процеси, което е полезно напр. в шахти, където преобладават лоши условия на осветление: формата на знаците може да се усети благодарение на грапавостта на повърхността на използвания синтеров прах. Устойчивостта на надраскване, атмосферни условия, влага и агресивни замърсявания дава на принтера Signomat несъмнени предимства пред системата за мастилено-струен печат.

Image
Image

Уникален процес

Маркирането се извършва директно върху горещата пластмаса, т.е. веднага след екструдиране. Две маркиращи колела поставят синтетичния прах върху екструдирания материал на желаното разстояние и в съответствие с изискваните форми. Агломерираният прах се свързва плътно с повърхността на екструдирания материал. Не е необходимо допълнително нагряване, тъй като остатъчната топлина на пластмасовия материал се използва за стопяване на прах и обвивка (между 150° и 180°C).

Брошура: