Sikora

PURITY SCANNER интелигентно съчетава рентгенова технология с двойна оптична система.

Purity scanner

Чисти материали за перфектно качество.
SIKORA поставя нови стандарти с PURITY SCANNER

Замърсяването на суровината може да бъде основен проблем в производството на медицински материали, високоволтови кабели или други продукти, за които има високи изисквания. Използването на идеално чисти материали има съществено значение.

Предизвикателство е откриване на замърсявания, които са вградени в гранулат материала – по-специално в оцветени такива. Вреди, причинени от замърсени производствени материали лесно може да се превърне в загуба за милиони.

ПИОНЕРИ И НАПРЕДЪК В ИНОВАЦИИТЕ

SIKORA прие предизвикателството за разработването на интелигентна система, която може да открива и същевременно да отстранява всеки вид замърсявания във Вашия материал. Впечатляващата система, интелигентно съчетава предимствата на рентгеновите измервателни технологии и оптичните системи. По този начин се откриват примеси от 50 µm вътре в материала ,или на неговата повърхност. Като в последствие, замърсени пелети се отстраняват безкомпромисно.

УНИКАЛЕН ПРИНЦИП

Не само използването на рентгенови технологии за това приложение е уникален, също така изпълнението на оптичната система е изключителна като значително превъзхожда предишните решения на пазара. Целта на тази комбинация е 100 % инспекция на използваната суровина. Най-висока прецизност, дори когато става въпрос за непрозрачни пелети.

НЯМА ЗАМЪРСЯВАНИЯ ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА

Иновативната система на PURITY SCANNER, включва уникална измервателната технология, както и нова транспортна система на гранулите в рамките на устройството. По време на инспекцията пелетите са в херметически затворени канал. Материала не влиза в контакт с околната среда и следователно може да бъде гарантирана абсолютна чистота.
cable

ПРОВЕРКАТА ЗА ЕДНОРОДНОСТ

В процеса на производство на самите пелети или гранулати е възможно да попаднат смеси от други продукти, за целта PURITY SCANNER разполага със система за проследяване на вискозитета (плътността) на отделните компоненти, като всичко извън определения допуск се отстранява. Ако хомогенността вътре в пелетите не е оптимална, това може да доведе до проблеми в производствения процес.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Двойната проверка: рентгенови и оптични
  • Откриване на замърсявания от 50 µm на повърхността на пелети, както и вътре в концентрирания екстракт
  • Херметически затворена система
  • Идентификация на дисперсия
  • За прозрачни и цветни гранули
  • Лесно
  • Автоматично сортиране
  • Дебит: 500 / 1000 / 2000 кг/ч