ПРОДУКТИ

Иновативни машини за намаляване на разходите, повишаване на ефективността и качеството. Съвременните и прецизни автоматизирани процеси позволяват обработка на почти всички видове кабели – рязане, зачистване, кримпване и маркиране.

Image
Image

Машини за проверка и сортиране на пластмасови материали

Image
Image

Машини за зачистване, усукване и разрестване на кабели

Image
Image

Инструменти за рязане, зачистване, кримпване на кабели, ръчни инструменти

Image
Image

Машини за кримпване, рязане и зачистване на кабели, ръчни инструменти

Image
Image

Изолирани и неизолирани кабелни обувки и кабелни накрайници

Image
Image

Устройства и машини за обработка на кабели и проводници

Image
Image