Машина за усукване BSV 1006

BSV 1006

МАШИНА ЗА УСУКВАНЕ НА ВЕЧЕ РАЗРЕСАНА ШИРМОВКА ИЛИ ЕКРАНИРОВКА

Приложение:

Тази машина е създадена в следствие на описаните по-горе машини.След разресване на ширмовката, така полученият сноп в много случай трябва да бъде усукан за да е удобен за допълнителна обработка.

Технически данни:

  • Ротационен модул позволяващ много стегнато и прибрано усукване
  • Лесно регулиране на оборотите (плътност на усукване) посредством ротационен ключ.
  • Посока на ротация: възможност на промяната на въртене в двете посоки (по посока и обратно на часовниковата стрелка).
  • Крачен педал за стартиране на процеса.
  • Усукване на проводници от 10 мм. до безкрайност.
  • Устройството е подходящо както за големи работни обеми, така и за по-малки производства.
  • Размери – 250х350 мм.
  • Тегло – 10 кг.
  • Захранване – 230 V, 670W

1BEFORE

2AFTER